aanmelden

leeg

Aanmelden als nieuw lid

 

De vereniging kent twee soorten leden nl. professioneel werkende kunstenaars en kunstminnende leden. Lees zonodig het informatieblad en de stauten voor uitleg.

Hieronder vindt de verschillende documenten die nodig zijn voor aanmelding.

Voor uitleg en gebruik van de verschillende documentformaten kijk op de archiefpagina.


Voor nadere uitleg kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

Documenten voor aanmelden als lid

msword aanmeldingsformulier ( aanmeldingsformulier als .odf bestand)
Acrobat reader aanmeldingsformulier ( aanmeldingsformulier als Adobe .pdf bestand )
Acrobat reader statuten en reglement  
Acrobat reader informatieblad  

 

Secretariaatsadres

Postadres:           Postbus 75, 7070 AB Ulft

Bezoekadres:       Hutteweg 32, 7071 BV Ulft.

Telefoon:             0651 564 383

 

 

kunst is een weg, géén doel datum 2008